Microsoft Imagine for Academic Institutions na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej


Rejestracja


Aby uzyskać dostęp do zgromadzonych na wydziale zasobów Microsoft Imagine for Academic Institutions dla studentów Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej należy:
  • Zapoznać się z umową licencyjną dostępną w wersji elektronicznej: imagine-licencja.pdf
  • Wydrukować umowę licencyjną, wypełnić wpisując na pierwszej stronie informacje dotyczące licencjonobiorcy (pamiętając o konieczności posiadania adresu e-mail pochodzącego z dowolnego serwera PK, np. student.pk.edu.pl), a na każdej ze stron datę i podpis (zgoda na warunki licencji);
  • Dokument dostarczyć do pokoju 410 (IV piętro) budynek WIEiK
  • Wysłać z adresu e-mail uzupełnionego w dostarczonej umowie potwierdzenie na adres (w odpowiedzi zostaną przesłane dane dostępowe).
Oprogramowanie oraz klucze wymagane przy instalacji dostępne są z systemu Microsoft Imagine:
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?ws=91ee4866-ae8b-e011-969d-0030487d8897.

O sposobie uzyskania dostępu do systemu Microsoft Imagine każdy użytkownik jest informowany poprzez e-mail (w języku angielskim) wysłany automatycznie.
Kontakt z Administratorem Microsoft Imagine na WIEiK: dr inż. Damian Grela, e-mail:

Więcej na temat Microsoft Imagine można przeczytać na: https://imagine.microsoft.com/.

22259

©2018 Wydział Inzynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej